Tjenester

Vi kjøper forsikring!


  • Risikovurdering - Vi vurderer bedriftens risiko og gir råd om hva som kan og bør forsikres.

  • Anbud forsikring- Vi innhenter forsikringstilbud for bedriften fra ulike forsikringsleverandører i Norge og utlandet.

  • Service - Vi er tilgjengelige til enhver tid og har total oversikt over dine forsikringer.

  • Skade bistand - Vi sitter på din side av bordet og er din rådgiver mot forsikringsselskapet.
  • Tilgang til Norske og utenlandske forsikringsselskap

Vi leser "den lille skriften"

og videreformidler denne på en enkel måte!