Om oss


Vår visjon


Alle vil snakke med Quality Broker om forsikring og pensjon.


Vår misjon


Vi skal løse våre kunders forsikringsutfordringer ved å utvikle attraktive,
engasjerende og varige løsninger basert på deres behov.


Selskapet er en del av Södeberg & Partner Group.


Quality Broker er medlem av Norske Forsikringsmegleres
Forening og er under tilsyn av Finanstilsynet