Quality Broker AS fusjonerer nå med Söderberg & Partners Norge

etter mer enn 25 år som selvstendig meglerfirma.

Vi vil fortsette å betjene våre kunder på beste måte,

men nå med betydelig større ressurser til disposisjon.


For mer info om hva S&P Norge kan tilby, sjekk

www.soderbergpartners.no