Om oss

Vår visjon

Alle vil snakke med Quality Broker om forsikring og pensjon.

Vår misjon

Vi skal løse våre kunders forsikringsutfordringer ved å utvikle attraktive,

engasjerende og varige løsninger basert på deres behov.

Selskapet er en del av Södeberg & Partner Group.

Quality Broker er medlem av Norske Forsikringsmegleres

Forening og er under tilsyn av Finanstilsynet