DnR

DnR ansvarsforsikring - mye mer enn lovens krav

DnR jobber kontinuerlig, i samarbeid med forsikringsmegler firmaet Quality Broker AS, for å kunne tilby en god ansvarsforsikring for sine medlemmer.

9 gode grunner til å velge DnR sin anbefalte ansvarsforsikring
For virksomheter med revisjon og tilknyttet økonomisk rådgivning, samt eventuell regnskapsvirksomhet.

  1. VILKÅR - gode forsikringsvilkår tilpasset dagens virkelighet og hverdag, som er kvalitetssikret av DnR.
  2. PRIS - meget konkurransedyktige priser både isolert sett, men spesielt i forhold til de vilkår og de faktiske forsikringssummer man får.
  3. FORSIKRINGSSUM - et revisorfirma med 1 ansvarlig revisor som kjøper kr. 5 mill. i forsikringssum, har hele kr. 20 mill. samlet til disposisjon per år (selv om maksimal erstatning for en enkel skade ikke kan overstige 5 mill.kroner).
  4. BEDRAGERI KLAUSUL - forsikringen er utvidet til å dekker ansvar som følge av ansattes uredelige eller bedragerske handlinger.
  5. SKADEHÅNDTERING - utvalgte, erfarne advokater fra kjente norske advokatfirmaer bistår ved skader.
  6. RÅDGIVNING - uavhengige råd fra a utorisert forsikringsmegler. Forsikringsmegler Leif Hjeltgaard står til din disposisjon i spørsmål om kjøp av forsikring, eller ved skade tilfeller.
  7. SOLIDITET - DnR benytter kun solide forsikringsgivere med min. A-rating. Forsikringsgiver er for tiden Lloyds.
  8. SOLIDARITET - større oppslutning blant medlemmene gir større forhandlingskraft i både gode og dårligere tider.
  9. RETTSHJELP - inntil 4timer juridisk bistand per år per ansvarlig revisor.

BRUK OSS DU OGSÅ!